“ไทยมาร์ท”หยุดธุรกิจชั่วคราว

ไทยมาร์ท

รอคำสั่งศาลหลังผู้ถือหุ้นขัดแย้ง

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ประกาศว่า ทางบริษัทได้มี ปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารกิจการภายในระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้น จนเป็นเหตุให้ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวตามคำสั่ง “แจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวที่ ศย.300.011(พ)141 ในคดีของศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขดำที่ ล.107/2559” เป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มาจนบัดนี้ โดยแม้วันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา ศาลจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวแล้ว แต่คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง ซึ่งนัดสืบพยานโจทก์จำเลย ในวันที่ 10 และ 11 พ.ค.2559

ซึ่งหากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ก็จะทำให้เจ้าหน้าที่พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของจำเลยแต่เพียงผู้เดียว ประกอบกับผู้ถือหุ้น 2 กลุ่ม มีความขัดแย้งจนไม่สามารถบริหารกิจการร่วมกันได้ การที่จะปล่อยให้กรรมการหรือตัวแทนของกลุ่มใดโดยลำพังบริหารกิจการต่อ ย่อมทำให้เกิดความขัดแย้ง ก่อหนี้ และทำให้มีช่องทางในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของบริษัทมากยิ่งขึ้น “ผมในฐานะกรรมการบริษัทและตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท ทีโอเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงขอแจ้งว่าบริษัทไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้หยุดดำเนินธุรกิจชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.เป็นต้นมา ไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นต่อไป”.

ที่มา>>>Thairath