Samsung มาเลเซีย จะปิดพลังงานทั้งหมดของ Samsung Galaxy Note 7 ใน 31 ธันวาคมนี้

Samsung มาเลเซีย จะปิดพลังงานทั้งหมดของ Samsung Galaxy Note 7 ใน 31 ธันวาคมนี้ก่อนหน้านี้ Samsung ได้ออกแถลงเกี่ยวกับการปิดระบบพลังงานทั้งหมดของ Samsung Galaxy Note 7 ในเกาหลี, เครือข่าย T-Mobile ตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว ที่กำลังจะเริ่มคือในเครือข่าย AT&T ในวันที่ 5 มกราคม และ Sprint จะเริ่มวันที่ 8 มกราคมแต่ล่าสุดนี้ในประเทศมาเลเซีย ก็มีการส่งการแจ้งเตือน Final Power เท่ากับคุณจะไม่สามารถชาร์จไฟมือถือเครื่องนี้ได้ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้า ในวันที่ 31 ธันวาคม ตามเวลาของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง

นอกจากนี้ทาง Samsung มาเลเซีย บอกว่าคนที่ใช้ Note 7 ยังสามารถนำมาแลกเป็น Samsung Galaxy S7 ได้เหมือนเดิม


“สำหรับชาวระยอง ” สนใจอยากสร้างเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางของกับธุรกิจ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น มีความทันสมัย เข้ากับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ บริษัท Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ ระยอง ออกแบบเว็บไซต์ ด้วยทีมงานมืออาชีพรับออกแบบจัดทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์ E-commerce รองรับมือถือและแท็บเล็ต(Responsive) รับทำ SEO ระยอง ด้วยทีมงานมืออาชีพ‎

ซิป้าเดินหน้ายุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล

ซิป้าเดินหน้ายุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล    ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสถาปัตยกรรมทั้งโบราณและสิ่งก่อสร้างยุคใหม่ ผสมผสานกันอย่างลงตัว และที่สำคัญคืออัธยาศัยของคนไทยที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยไม่ขาดสายและจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำนวนมหาศาล และเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ

Infographic
สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยปี 2559
– มกราคมถึงกันยายน มีนักท่องเที่ยว 24.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 จากช่วงเดียวกันในปี 2558
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 1,230.2 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16.1 ต่อปี
(ที่มา : กรมการท่องเที่ยว)
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่าปี 2559 จะมีเม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจโรงแรมประมาณ 537,000 – 544,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.7 – 6.0 จากปี 2558 ที่คิดเป็นมูลค่า 513,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ผลที่ตามคือการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้สูงตามไปด้วย โดยผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความท้าทาย อาทิ ทำอย่างไรให้เข้าถึงฐานนักท่องเที่ยวได้อย่างสูงสุด นอกจากนี้ธุรกิจประเภทที่พักจำเป็นต้องกำหนดราคาห้องพักแต่ละช่องทางอย่างสอดคล้องกัน รวมถึงจำเป็นต้องสร้างความสมดุลของรายได้ในแต่ละช่องทางควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นธุรกิจที่พักจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนขายห้องพักล่วงหน้า เพื่อนำมาสู่การคาดการณ์รายได้ที่แม่นยำและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ ไม่เพียงเท่านี้เรายังต้องการระบบการค้นหาจากเสิร์ชเอนจินที่ครอบคลุมเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์จากการสืบค้น โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ซึ่งเดินหน้าตามกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลสนองนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล Tourism Thailand Open Platform (ToTOP)      นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับโครงการ ToTOP ซิป้าได้ใช้เวลาถึง 2 ปี ในการดำเนินการประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ การกำหนดระบบ Standard Code หรือรหัสมาตรฐานของธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งทางซิป้าได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาการค้นหาในระบบไอที ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะสามารถนำไปใช้และสร้างเป็นมาตรฐานให้เกิดขึ้นเป็นแห่งแรกของโลกและจะขจัดปัญหาข้อผิดพลาดในการค้นหา เพื่อให้การซื้อขายบริการและที่พักมีประสิทธิภาพ ต่อมาคือ ระบบ Hotel Channel Manager หรือระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่พักในการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์ ที่จะเข้ามาช่วยในการควบคุมราคา จำนวนห้องพักให้กับผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการธุรกิจที่พักง่ายขึ้น ไม่เพียงเท่านี้ ระบบดังกล่าว ยังมีข้อดีในการเรื่องของรูปแบบการขายซึ่งจะมีให้ผู้ประกอบการเลือกได้ คือ การขายโดยกำหนดราคาเดียวเท่ากันทุกช่องทางกันและการขายแบบคู่ค้าที่มีการทำสัญญาล่วงหน้า

และสุดท้าย คือ ระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาดด้านท่องเที่ยวในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ (Tourism Thailand Open Platform B2B) โดยระบบดังกล่าวจะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไทยได้เสนอขายสินค้าประเภท โรงแรม ทัวร์แพคเกจ Package Tour ทัวร์วันเดียว Sightseeing Tour รถรับส่ง Car Transfer สนามกอล์ฟ Golf Package ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบ B2B และการเชื่อมต่อ API ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้แบบ One Stop Services เนื่องจากในปัจจุบันตลาดกลางเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ขายรายย่อยที่จะเข้าถึงผู้ซื้อและขายทั่วทุกมุมโลก และที่ผ่านมาการซื้อขายสินค้าประเภทนี้ถูกกุมชะตาจากบริษัทเอเยนต์ ซึ่งมักเป็นการติดต่อระหว่างเอเยนต์ต้นทางและปลายทาง ทำให้ธุรกิจรายย่อยของไทยเข้าถึงได้ยากและขาดโอกาสทางการตลาด ดังนั้นการมีแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าและบริการของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไทยขึ้นมา จึงเป็นทางเลือกให้เอเยนต์ต่างๆทั่วโลก


“สำหรับชาวกาญจนบุรี ” สนใจอยากสร้างเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางของกับธุรกิจ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น มีความทันสมัย เข้ากับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ บริษัท Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ กาญจนบุรี ออกแบบเว็บไซต์ ด้วยทีมงานมืออาชีพรับออกแบบจัดทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์ E-commerce รองรับมือถือและแท็บเล็ต(Responsive) รับทำ SEO กาญจนบุรี ด้วยทีมงานมืออาชีพ

เทคนิคเด็ดขาย “มือถือเครื่องเก่า” ยังไงไม่ให้โดนกดราคา

เทคนิคเด็ดขาย "มือถือเครื่องเก่า" ยังไงไม่ให้โดนกดราคาเรียกได้ว่าสร้างความคึกคักตื่นตัวให้กับตลาดมือถือบ้านเรากันเป็นอย่างมาก หลายคนเตรียมตัวขายมือถือเครื่องเก่า มาสอยไอโฟนรุ่นใหม่กันเป็นแถว ซึ่งเป็นเรื่องปกติยามของเก่าไปของใหม่มาเช่นนี้ แต่การพากันเทขายก็ย่อมทำให้ราคาตก และเกิดการกดราคา โดยเฉพาะจากบรรดาร้านตู้ต่างๆ ที่รับซื้อเอาไว้เก็งกำไรต่อ

ใครที่เคยเอาโทรศัพท์ไปขายร้านตู้คงรู้ดีว่ามักจะเจอข้อต่อรองเรื่องราคานานา ไม่ว่าจะเป็นสภาพเครื่อง อายุการใช้งาน อุปกรณ์เสริมต่างๆ ไม่ครบบ้างไรบ้าง สุดท้ายก็ลงเอยที่การกดราคาลงฮวบฮาบจนน่าใจหาย แถมบางครั้งยังโชคร้ายเจอร้านเหลี่ยมจัดเอาโทรศัพท์ของเราไปถามขายให้ร้านตู้ข้างๆ แล้วชักเอาเงินส่วนต่างไปซะนี่ มันจี๊ดใจสุดๆ T-T ผลก็คือ “ขายแล้วไม่คุ้ม” ซื้อมาหลักหมื่น ขายได้หลักพันต้นๆ เอาไปโปะซื้อเครื่องใหม่ยังได้ไม่ถึงครึ่ง เซ็งกบาลกันไป

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ตกอยู่ในภาวะนี้ล่ะก็ วันนี้มีเทคนิคดีๆ ในการขายมือถือไม่ให้โดนกดราคามาฝากกัน จะได้ไม่เสียค่าโง่ ให้ปวดใจในภายหลัง

เทคนิคขายไอโฟนไม่ให้โดนกดราคา

1. หาข้อมูล เช็คราคากลางของมือถือมือสอง (รุ่นที่เราจะขาย)
เมื่อเราทราบราคากลางของมือถือรุ่นที่เราต้องการขาย มันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ได้ราคาที่มีความยุติธรรม และป้องกันการกดราคาที่ต่ำจนเกินจริง

2. ขัดสีฉวีวรรณ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพเครื่องเป็นเรื่องใหญ่สำหรับการขายโทรศัพท์มือสอง ดังนั้นก่อนนำไปขายเราก็ควรจัดการทำความสะอาดให้สภาพดูดี ยิ่งพวกกล่องบรรจุ คู่มือ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่มีอยู่ครบก็จะยิ่งดี (พวกร้านตู้จะได้ไม่เอาไปเป็นข้ออ้าง)

3. ตั้งราคาที่เรารับได้

ตั้งราคาที่เราพึงพอใจโดยไม่ต่ำกว่าราคากลาง เผื่อไว้เวลาโดนต่อ เราก็จะยังพอรับได้

4. แหล่งปล่อยของ
การเลือกร้านที่จะขายก็เป็นเรื่องสำคัญ เลือกร้านใหญ่ มีชื่อเสียง ที่คนนิยมซื้อ-ขาย ความเสี่ยงจะน้อยกว่าพวกร้านโนเนมไม่เป็นที่รู้จัก แต่ก็อย่างที่รู้พวกร้านที่รับซื้อยังไงก็ต้องกดราคาลงมากเป็นเรื่องธรรมดา เพราะต้องนำไปปล่อยขายเอากำไรต่อ ดังนั้นหากเราอยากได้ราคาที่พึงพอใจไม่โดนใครกด ก็เลือกปล่อยของบนเว็บไซต์ซื้อ-ขาย สินค้ามือสองที่มีคนเข้าดูเยอะ ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เลือกหลายเว็บไซต์ แถมยังสามารถประกาศซื้อ-ขาย ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้อีกด้วย เรียกได้ว่าสะดวกมากๆ

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่อยากปล่อยของมือสองบนเว็บ

การปล่อยของบนเว็บไซต์ถ้าอยากให้ของไปไวได้ราคา มีข้อควรคำนึงหลักๆ ดังนี้

1. ราคาน่าสนใจ
ตั้งราคาโดยไม่สูงกว่าราคากลางมากนัก (ทั้งนี้ต้องดูสภาพเครื่องของเราเป็นตัวประกอบด้วย สภาพเครื่องดี เครื่องศูนย์ฯ อุปกรณ์เสริม คู่มือ และกล่องบรรจุยังอยู่ครบ ก็จะทำให้มีความสมเหตุสมผลในการตั้งราคา)

2. รูปสำคัญ

รูปถ่ายที่เราโพสต์ลงเว็บควรเป็นรูปถ่ายที่คมชัด สวยงาม และมีหลายมุมมอง เพื่อให้ผู้ซื้อได้ใช้ในพิจารณาตัดสินใจ

3. ข้อมูลหลักละเอียดชัดเจน

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ ว่ารุ่นไหน สภาพเป็นยังไง ผ่านการใช้งานมามากน้อยแค่ไหน เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อต้องการรับรู้ และข้อมูลนี้สามารถช่วยให้เกิดการตัดสินซื้อที่ง่ายขึ้นได้

4. การนัดส่งของ

เมื่อมีคนสนใจสั่งซื้อ ก็จะเข้าสู่กระบวนการส่งมอบสินค้า ซึ่งมีข้อควรตระหนักคือ
– สถานที่นัด ควรเป็นที่ที่คุ้นเคย มีคนสัญจรไปมา อาจจะเป็นห้าง หรือสถานที่ที่มีกล้องวงจรปิด ก็จะปลอดภัยมากขึ้น หากเป็นที่ที่ไม่มีคนสัญจรไปมาคุณก็ควรที่จะมีเพื่อนไปด้วยอย่างน้อยคนหรือสองคนจะได้อุ่นใจ
– ไม่ควรนัดเจอที่บ้าน เพราะเราไม่รู้จักเค้าดีพอว่าจะไว้ใจได้หรือไม่ ดังนั้นนัดไปข้างนอกดีที่สุด


“สำหรับชาวอุดรธานี ” สนใจอยากสร้างเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางของกับธุรกิจ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น มีความทันสมัย เข้ากับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ บริษัท Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ อุดรธานี ออกแบบเว็บไซต์ ด้วยทีมงานมืออาชีพรับออกแบบจัดทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์ E-commerce รองรับมือถือและแท็บเล็ต(Responsive) รับทำ SEO อุดรธานี ด้วยทีมงานมืออาชีพ‎

Pebble Cloud อาจจะยังเปิดให้บริการต่อไปจนถึงในปี 2017

Pebble Cloud อาจจะยังเปิดให้บริการต่อไปจนถึงในปี 2017หลังจากที่ Pebble ได้เปิดประกาศเลิกผลิตนาฬิกาหลังจากที่มีการซื้อขายกิจการกับ Fitbit ล่าสุดมีการเปิดเผยว่า จะยังคงให้บริการ Pebble Cloud บนมือถือต่อไปจนถึงในช่วงปี 2017

โดยบริการ Pebble Cloud นั้นจะให้บริการเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ Cloud Service เต็มรูปแบบเพิ่มความสะดวกกับผู้ใช้งาน Pebble นั่นเอง อย่างไรก็ดี แม้บริการ Pebble Cloud จะปิดตัวลง แต่ว่า Pebble Health ยังเปิดให้บริการอยู่ต่อไป แต่อย่างว่า เมื่อ Pebble ไม่มี Smart Watch ใหม่ทำให้บริการเหล่านี้อาจจะปิดตัวไม่ช้านี้ก็เป็นได้


“สำหรับชาวพิษณุโลก ” สนใจอยากสร้างเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางของกับธุรกิจ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น มีความทันสมัย เข้ากับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ บริษัท Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ พิษณุโลก ออกแบบเว็บไซต์ ด้วยทีมงานมืออาชีพรับออกแบบจัดทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์ E-commerce รองรับมือถือและแท็บเล็ต(Responsive) รับทำ SEO พิษณุโลก ด้วยทีมงานมืออาชีพ‎

Sony เผยยอดขาย PlayStation 4 สูงถึง 50 ล้านเครื่อง นับจากวันเปิดตัว

Sony เผยยอดขาย PlayStation 4 สูงถึง 50 ล้านเครื่อง นับจากวันเปิดตัว

เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาสำหรับเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 4 ซึ่งเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงปี 2013 แม้ว่าจะมีคู่แข่งคือ X Box One ที่มีหน้าตาและจุดประสงค์การใช้งานเหมือนกัน แต่ก็ทำให้ยอดขาย PS4 ตอนนี้สูงถึง 50 ล้านเครื่องแล้วอย่างเป็นทางการ

ณ ตอนนี้ Sony ได้แนะนำอุปกรณ์เสริมสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะ PlayStation VR และ เครื่องเล่นเกม PlayStation 4 Pro ออกมาในปีนี้ เรียกได้ว่า เป็นอีก 1 ใน  เครื่องเล่นเกมที่ฮิตตลอดกาลเลยก็ว่าได้ ถ้าดูจากประวัติศาสตร์นะครับ


“สำหรับชาวมหาสารคาม ” สนใจอยากสร้างเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางของกับธุรกิจ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น มีความทันสมัย เข้ากับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ บริษัท Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ มหาสารคาม ออกแบบเว็บไซต์ ด้วยทีมงานมืออาชีพรับออกแบบจัดทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์ E-commerce รองรับมือถือและแท็บเล็ต(Responsive) รับทำ SEO มหาสารคาม ด้วยทีมงานมืออาชีพ‎

วิธีแชร์ไฟล์จากมือถือ Android ไปเครื่อง Mac ทั้งแบบมีสายและไร้สาย

วิธีแชร์ไฟล์จากมือถือ Android ไปเครื่อง Mac ทั้งแบบมีสายและไร้สายการโอนถ่ายข้อมูลยังนับว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้งานกัน แน่นอนว่าถ้าเป็นการโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่อง Mac สู่เครื่อง Mac อันนี้ก็จะง่ายหน่อย เพราะเราสามารถโอนไฟล์ได้ผ่านทางแฟลชไดร์ฟ หรือถ้าใครอยากใช้งานไร้สาย ก็สามารถใช้งานผ่านฟีเจอร์ AirDrop ได้ ซึ่งในครั้งก่อน ๆ ได้กล่าวไปแล้วuntitled-5ส่วนสำหรับที่ใช้งานสมาร์ตโฟนที่เป็นสมาร์ตโฟนอย่าง iPhone แล้วจะส่งไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอไปยังเครื่อง Mac ก็ง่ายหน่อย ด้วยการเชื่อมต่อผ่านทางโปรแกรม Image Capture หรือโปรแกรม iTunes ก็สามารถทำได้ง่าย หรือถ้าส่งไฟล์แบบไร้สายก็สะดวกเช่นเดียวกัน เพราะทำได้ผ่านทางฟีเจอร์ AirDrop นั่นเองuntitled-4สำหรับกรณีที่โอนไฟล์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ Windows ไปยังเครื่อง Mac หรือเครื่อง Mac ไปยังคอมพิวเตอร์ Windows อันนี้ไม่น่ายาก ทั่วไปก็คัดลอกผ่านทางแฟลชไดร์ฟเลย หรือล้ำ ๆ หน่อยก็เป็นการแชร์โฟลเดอร์ผ่านทางเครือข่ายกันไป แต่เชื่อว่าหลาย ๆ คนอาจจะเจอปัญหาหรือนึกไม่ออกบ้าง กรณีที่เราใช้งานมือถือ Android แล้วเราจะแชร์ไฟล์หรือข้อมูลไปยังเครื่อง Mac ได้นั้น ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการกันuntitled-6ซึ่งหลัก ๆ แล้วจะขอแบ่งออกเป็น 2 แบบ ก็คือ แบบมีสายและแบบไร้สาย

แบบมีสาย จริง ๆ ก็ไม่ยากและซับซ้อนอะไร แต่ก็จัดว่ายุ่งยากกว่า iPhone อยู่ โดยต้องมีการลงโปรแกรมเพิ่ม เพราะเครื่อง Mac เดิม ๆ นั้นจะไม่มีโปรแกรมมารองรับมือถือ Android โดยตรง ซึ่งจะว่าไปก็ถือว่าเป็นการขัดขาของ Apple ก็ว่าได้ เพราะทีเวลาที่เราเชื่อมต่อ iPhone กับเครื่อง Mac เพียงเราเปิดโปรแกรม Image Capture เราก็จะสามารถดึงไฟล์ได้ทันที มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Android File Transfer (สามารถดาวน์โหลดได้ทั่วไป)

2. เมื่อได้ไฟล์ติดตั้ง androidfiletransfer.dmg แล้ว ก็ทำการติดตั้งบนเครื่อง Mac

3. ลากไอคอน Android File Transfer ไปยังโฟลเดอร์ Applications

4. ต่อสายสัญญาณ USB จากมือถือ Android ไปยังเครื่อง Mac

5. จากนั้นเข้าไปใน Applications แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอน Android File Transfer (ในการใช้งานครั้งแรก ระบบจะถามยืนยันการเปิดใช้งาน ให้คลิกที่ “เปิด”)untitled-76. เพียงเท่านี้บนหน้าจอ Mac ก็จะมีหน้าต่างไฟล์ของมือถือ Android ขึ้นมา (สามารถถ่ายโอนไฟล์ระหว่างกันได้แล้ว ขนาดสูงสุด 4GB)untitled-87. ถ้าไม่ขึ้น ให้ไปดูหน้าจอของมือถือ Android จะมีหน้าต่างให้ยืนยันในการเข้าถึงข้อมูล ให้คลิก “อนุญาต” และปัดแถบบาร์บนหน้าจอ Android ลงมา แล้วแตะเลือกที่รายการเชื่อมต่อ USB แล้วเลือกเมนู “ถ่ายโอนไฟล์มีเดีย”untitled-9อาจจะยุ่งยากสักหน่อยในครั้งแรก แต่ครั้งต่อไปเพียงเชื่อมต่อสาย USB ระหว่างสองเครื่อง เราก็สามารถโอนไฟล์ไปมาได้ทันทีแล้วละ

ต่อมาก็เป็นขั้นตอนของการโอนไฟล์ไร้สายของมือถือ Android กับเครื่อง Mac ที่อาจจะไม่ยืดหยุ่นเท่าแบบมีสาย แต่ก็ใช้งานได้ดี ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิด Bluetooth บนมือถือ Android และเครื่อง Mac

2. บนเครื่อง Mac ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ผ่านทาง System Preferences

3. จากนั้นทำการ Pairing ให้อุปกรณ์ทั้งสองเชื่อมต่อกัน เพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้ (ในครั้งแรก)untitled-104. เชื่อมต่อเสร็จแล้ว เราก็สามารถส่งข้อมูลกันระหว่างมือถือ Android และเครื่อง Mac ได้แล้ว

5. ในส่วนของมือถือ Android ก็ส่งไฟล์แบบปกติ โดยยืนยันจากเครื่อง Mac ในการรับอีกทีmac-android-086. ฝั่งของ Mac ก็ส่งไฟล์ง่าย ๆ เช่นกัน โดยไปที่ Bluetooth เลือกอุปกรณ์ แล้วก็ทำการส่งไฟล์ได้เลยuntitled-12


“สำหรับชาวนครพนม ” สนใจอยากสร้างเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางของกับธุรกิจ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น มีความทันสมัย เข้ากับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ บริษัท Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ นครพนม ออกแบบเว็บไซต์ ด้วยทีมงานมืออาชีพรับออกแบบจัดทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์ E-commerce รองรับมือถือและแท็บเล็ต(Responsive) รับทำ SEO นครพนม ด้วยทีมงานมืออาชีพ

การถ่ายภาพอาหารในอินสตาแกรม อาจมีผลให้เราอ้วนขึ้นได้

การถ่ายภาพอาหารในอินสตาแกรม อาจมีผลให้เราอ้วนขึ้นได้ปัจจุบันมีการส่งภาพอาหารขึ้นโซเชียลมีเดียกันเป็นจำนวนมาก มีการติด hashtag ที่เกี่ยวข้อกับอาหาร ไม่ว่าจะเป็น #food, #foodporn #instafood หรือ #yummy มีคำที่นิยมใช้กันนับร้อย ๆ คำ และใน อินสตาแกรมก็มีรูปอาหารจำนวนมหาศาล คาดว่าน่าจะมีถึง 438,921,588 รูปเลยทีเดียว

ซึ่งนั่นทำให้อาหารกลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ รูปอาหารมีมากในโซเชียลมีเดีย เนื่องจากถ่ายง่าย ทำง่าย และใคร ๆ ก็ชอบดู บริษัทวิจัยตลาด 360i บอกว่า 25 เปอร์เซนต์ของการถ่ายทำรูปอาหารขึ้นไปบนโซเชียลมีเดียนั้น ก็เกิดขึ้นมาจากความต้องการข้อมูลของผู้คนนั่นเองทุกวันนี้ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย ถ่ายรูปอาหารที่จะรับประทาน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชิวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังพบว่า 22 เปอร์เซ็นต์ของภาพอาหาร ก็คือการนำเสนอวิธีการทำอาหาร ซึ่งผู้นำเสนอนั้น มีความรู้สึกภาคภูมิใจการถ่ายภาพอาหารของตนเองนั้นก่อนรับประทานในทุกวันนี้เป็นเสมือนเป็นพิธีที่ต้องทำ คล้าย ๆ กับที่บางคนสวดมนต์ก่อนการรับประทานอาหาร

นักจิตวิทยาบอกว่า คนที่ต้องถ่ายรูปอาหารก่อนรับประทานนั้น เขารู้สึกพึงพอใจในอาหารมากกว่าคนที่นั่งรับประทานไปเลยโดยไม่ถ่ายรูปก่อน ยิ่งใช้เวลาถ่ายนาน ก็ยิ่งมีความสุขกับการรับประทานมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน คนที่ดูภาพอาหารที่ถูกถ่ายมา ก็ยังรู้สึกตามไปด้วยว่า อาหารนั้นอร่อยมีการพบข้อมูลด้วยว่า การถ่ายภาพอาหาร ลงภาพอาหารบ่อย ๆ นั้นอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมที่ผิดปกติในการรับประทานอาหารได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมนี้ มีผลต่อการมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น Business2Community ระบุว่า อาหารที่ถูกโพสต์ขึ้นไป มักจะเป็นอาหารที่ช่วยเพิ่มน้ำหนัก

โดยอาหารจำพวก ฮ๊อทด๊อก โดนัท เบอร์เกอร์ สเต็ค ทาโก ติดอยู่ 1 ใน 10 ของอาหารที่มีการโพสต์กันมากที่สุด รวมทั้งพิซซ่า ซึ่งเป็นอาหรที่ที่มีคาโลรี่สูง อย่างไรก็ตามการโพสต์รูปอาหารก็มีแง่ที่ดีในการช่วยผู้ที่เป็นโรคเบื่ออาหารได้เช่นกัน เพราะมันทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกอยากอาหารมากขึ้นNathalie Nahai นักจิตวิทยา กล่าวว่า เมื่อเราจะถ่ายรูปอาหารบนโต๊ะของเรา ให้นึกถึงว่า ในช่วงเวลานั้น มีภาพอาหารจำนวนมากกว่า 200,000 ภาพ กำลังถูกถ่ายและโพสต์ขึ้นไปบนอินสตาแกรมเช่นกัน รูปอาหารเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลก มันสามารถแชร์ความหลากหลายของชิวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม ซึ่งทำให้โลกของเราผสมกลมกลืนเข้าหากันได้ทั่วทุกมุมโลก


“สำหรับชาวบุรีรัมย์ ” สนใจอยากสร้างเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางของกับธุรกิจ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น มีความทันสมัย เข้ากับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ บริษัท Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ บุรีรัมย์ ออกแบบเว็บไซต์ ด้วยทีมงานมืออาชีพรับออกแบบจัดทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์ E-commerce รองรับมือถือและแท็บเล็ต(Responsive) รับทำ SEO บุรีรัมย์ด้วยทีมงานมืออาชีพ‎

ซีอีโอ Apple เรียกร้องให้พนักงานทุกคนมั่นใจในอนาคต หลัง “ทรัมป์” ชนะการเลือกตั้ง

ซีอีโอ Apple เรียกร้องให้พนักงานทุกคนมั่นใจในอนาคต หลัง “ทรัมป์” ชนะการเลือกตั้งผลจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2016 ที่ปรากฏว่า “โดนัลด์ ทรัมป์” ได้รับชัยชนะ เหนือฮิลลารี คลินตัน ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ คนที่ 45 นับเป็นชัยชนะที่พลิกโผหักปากกาเซียนพอสมควร แต่สิ่งกำลังจะเกิดขึ้นหลังทรัมป์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ได้สร้างความกังวลถึงความไม่แน่นอนให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจแทบทุกภาคส่วนไปทั่วโลกTim Cook ซีอีโอ Apple

หนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple เข้าใจถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนหลังโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจทั่วโลก สิ่งที่ Tim Cook ซีอีโอ Apple ออกมาเคลื่อนไหวหลังการเลือกตั้ง คือ การส่งจดหมายถึงพนักงานทุกคนของ Apple เรียกร้องให้พนักงานทุกคนมีความมั่นใจ ขอให้เชื่อมั่นในแนวทางที่ Apple ดำเนินมาโดยตลอด ผลิตภัณฑ์ของเราเชื่อมถึงทุกคนในทุกที่และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับลูกค้าในการทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาชีวิตภายใต้โลกอันกว้างใหญ่  … เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน

 สิ่งหนึ่งที่ทำให้ Tim Cook ต้องออกจดหมายสร้างความมั่นใจถึงพนักงานทุกคน สืบเนื่องจากนโยบายด้านผู้อพยพของทรัมป์ ที่ระบุว่าจะสร้างระบบควบคุมการอพยพย้ายถิ่น เพื่อเพิ่มค่าจ้างและรับประกันตำแหน่งงานที่กำลังว่างจะต้องเป็นของประชาชนชาวอเมริกันก่อน ตลอดจนสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวอเมริกันเป็นลำดับแรก ซึ่งอาจทำให้พนักงาน Apple ที่มีหลากหลายเชื้อชาติเกิดความกังวลต่อสิ่งที่จะตามมา ทำให้ Tim Cook จำเป็นต้องออกมาสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนเป็นการด่วน

นอกจากนี้หากใครที่ติดตามข่าวที่เกิดขึ้นช่วงโดนัลด์ ทรัมป์ หาเสียง จะพบว่าทรัมป์เคยออกมาประกาศให้ร่วมแบน Apple จนกว่าจะยอมช่วย FBI ให้เข้าถึงข้อมูลใน iPhone ของผู้ต้องหาในดคีกราดยิงที่เมืองซานเบอร์นาดิโน รัฐแคลิฟอร์เนีย จนมีผู้เสียชีวิตถึง 14 ราย พร้อมกันนี้ทรัมป์ยังเคยออกมาประกาศความต้องการที่จะให้ Apple ย้ายฐานการผลิตกับมาสู่สหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ด้วยสิ่งที่โดนัลด์ ทรัมป์ เคยกล่าวออกไป คงต้องทำให้ Apple ต้องติดตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ พร้อมทั้งเตรียมรับมือต่อนโยบายหลังการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ คนที่ 45


“สำหรับชาวขอนแก่น ” สนใจอยากสร้างเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางของกับธุรกิจ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น มีความทันสมัย เข้ากับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ บริษัท Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น ออกแบบเว็บไซต์ ด้วยทีมงานมืออาชีพรับออกแบบจัดทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์ E-commerce รองรับมือถือและแท็บเล็ต(Responsive) รับทำ SEO ขอนแก่น ด้วยทีมงานมืออาชีพ‎

เผยภาพสิทธิบัตรมือถือ Samsung พับได้

เผยภาพสิทธิบัตรมือถือ Samsung พับได้

หลังจากที่ Samsung ได้ผลิตมือถือจอโค้งออกมา ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดีไม่ว่าจะเป็น S6 edgeหรือ S7 edge จนทำให้ Samsung คิดที่จะทำมือถือแบบพับได้ หรือ foldable smartphone ออกมาวางขาย

ซึ่งมือถือในลักษณะแบบนี้สำหรับคนที่นึกไม่ออก ขอให้ดูมือถือพับได้อย่าง Kyocera Echo นอกจากพับได้แล้วยังมีหน้าจอแสดงผล 2 จอให้เห็นชัดเจนอีกด้วย แต่ Samsung เผยภาพจดสิทธิบัตรกับไปใกล้กับ Surface Book แต่จะมีความแตกต่างคือ ทั้ง 2 ด้านเป็น Touch Screen


“สำหรับชาวสกลนคร” สนใจอยากสร้างเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางของกับธุรกิจ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น มีความทันสมัย เข้ากับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ บริษัท Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ สกลนคร ออกแบบเว็บไซต์ ด้วยทีมงานมืออาชีพรับออกแบบจัดทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์ E-commerce รองรับมือถือและแท็บเล็ต(Responsive) รับทำ SEO สกลนคร ด้วยทีมงานมืออาชีพ‎